top of page

Stupidity of resistance

Een perfecte omgeving voor iedereen? 

2017

Athene, een omgeving waar veel vluchtelingen en daklozen zijn strandde in de cirisis van 2016.

Tijdens mijn verblijf in Athene merkte ik op dat deze mensen als ongedierte werden bekeken en weggestopt in de achterstandswijken van de prachtige stad. 

het viel mij op dat de manier waarop meer vermogende mensen omgingen met deze groep mensen die zochten naar een beter leven gelijk was aan de manier waarop er met duiven om werd gegaan in een stedelijke omgeving. 

Een stad is een perfecte omgeving voor een duif. Het lijkt op de rotsen waar zij oorspronkelijk op zaten maar nu met meer warmte, beschutting voor roofvogels en constante toevoer van voedsel. 

Logisch dat zij zich hier vertoeven. Toch jagen mensen de duiven weg. Al het materiaal wordt ingezet; spikes, cd's nep roofvogels en vergif. 

 

Toch komen de duiven terug. Het is immers een perfect thuis. Hoe lang zullen mensen energie steken in het zich verzetten tegen deze bezoekers?

Part of the city circles programme

Exhibited at It's hard to draw a circle, Athens

bottom of page